Rozmiar: 2109 bajtów

Agroturystyka - \"Kozio?ek Suchodo?ek w nowej zagrodzie\"

Adres: Kwatera agroturystyczna, Domek, dom letniskowy
Jolanta i Maciej Filipowicz
68 - 343 Brody ?arskie
Suchodó?, gm. Brody
Suchodó? 2
Telefon:
+48 667 591 401
Województwo: lubuskie
Region: jeziora i rzeki, le?ny
E-mail: filipowicz.agro@wp.pl
Strona WWW: http://www.lubuskieagroturystyka.pl
Okres dostępności:
Ilość miejsc: 20
k_pom1.gif (35 bytes)
Cennik: min 43 zł, max 65 zł
Ceny:

Mieszkanie wakacyjne max. 6 os. ( w 2024 niedost?pne dla go?ci)
Domek holenderski 4 os: od 88 z?/os.
Domek holenderski 6 os: od 83 z?/os.
cena zale?y od ilo?ci osób (im wi?cej osób tym ni?sza cena)

Wy?ywienie:

przy min. 4 osobach istnieje mo?liwo?? przygotowania ?niadania w formie sto?u szwedzkiego - cena 30 z?
lub mo?ecie Pa?stwo zakupi? w gospodarstwie ?wie?e produkty na ?niadanie (chleb, mas?o, jajka, mleko i sery kozie, konfitury i inne przetwory)


obiadokolacja 45 z? (dla ch?tnych dzielimy posi?ek o 14.00 podajemy zup? i deser a o 17.00 drugie danie i kompot)
Wy?ywienie dla dzieci:
do lat 3-ch bez ?wiadcze? - gratis
do 7 lat - ?niadanie 20 z?, obiadokolacja 30 z?

Promocje :
Do 15 marca promocja cenowa!
Dla grup powy?ej 20 osób – zni?ki (cennik w zak?adce \\\"Imprezy\\\" na suchodol.agrowakacje.pl

Zamówienia prosimy sk?ada? telefonicznie lub e-mailem
grill ognisko parking barek kawowy miejsce na namioty plac zabaw organizowanie czasu dla rodzin TV w pokojach TV satelitarna jazda konna rowery na miejscu badminton boisko do siatkówki sala bankietowa

Agroturystyka lubuskie. W czasie kilkudniowego urlopu czy tylko weekendu na pewno chcecie odpocz?? od miastowego zgie?ku i codziennego zabiegania. Pakujcie wi?c najpotrzebniejsze rzeczy i ruszajcie na wie? do \\\"Kozio?ka Suchodo?ka w nowej zagrodzie\\\".
Stworzyli?my tu \\\"miejsce szczególnie przyjazne dla ma?ych i du?ych smyków\\\".
Nasze gospodarstwo przygotowane jest przede wszystkim dla rodzin z dzie?mi, które odnajd? u nas wiele mo?liwo?ci do zabaw.
Du?? atrakcj? s? równie? nasze zwierz?ta:kozy, króliki, kury oraz ?ó?w.

Nasze gospodarstwo wpisane jest do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Gospodarstwo le?y z dala od dróg szybkiego ruchu, a go?cie mówi?: \\\"?e prawie na ko?cu ?wiata\\\". Tu ko?czy si? droga asfaltowa i zaczynaj? bezkresne lasy pe?ne grzybów, jagód i czerwonych borówek.
Suchodó? to lubuska wie? licz?ca tylko kilka domów, usytuowana blisko granicy polsko-niemieckiej: do przej?cia Zasieki-Forst jest tylko 10km, a do Olszyny 25 km, co umo?liwia korzystanie z dodatkowych atrakcji po stronie niemieckiej.
Jesieni? natomiast zapraszamy grzybiarzy, którzy w naszych lasach zrealizuj? swoje pasje. Dla nich przygotowali?my du?? suszarni? lub spor? ilo?? suszarek elektrycznych.

Nasza sta?a oferta:

 • wczasy letnie
 • przyjmowanie grup wycieczkowych
 • zaj?cia dla przedszkolaków i dla dzieci ze szkó? podstawowych pt. – \\\"Z wizyt? u Kozio?ka Suchodo?ka\\\" w cyklach tematycznych \\\"Pory roku w zagrodzie, ogrodzie i lesie\\\"
 • weekendy
 • jesieni? zapraszamy grzybiarzy
 • organizowanie szkole? dla grup pracowników firm
 • organizowanie imprez okoliczno?ciowych
 • organizowanie ognisk i grilla dla zorganizowanych grup.


Do dyspozycji go?ci:
 • parter domu mieszkalnego z odr?bnym wej?ciem dla max.6 osób o powierzchni ok 80m² (w 2024 niedost?pny dla go?ci)
 • 3 domki holenderskie
 • W mieszkaniu wakacyjnym znajduj? si? 2 sypialnie wspólnie po??czone (typu studio): w jednej sypialni du?e ?o?e ma??e?skie, w drugiej 3 ?ó?ka pojedyncze, pokój dzienny z aneksem kuchennym (kpl. wypoczynkowy: rozk?adana kanapa, sofa, fotel, ?awa, TV Sat, aneks kuchenny: k?cik jadalniany, lodówka, mikrofalówka, dwupalnikowa kuchenka, czajnik elektryczny, naczynia, sztu?ce, pralka, du?a ?azienka z prysznicem, umywalk? , WC, du?y hol
 • basen
 • sala rekreacyjna (spotka?) a w niej k?cik zabaw dla dzieci, zabawki, gry planszowe, ksi??ki, k?cik wypoczynkowy, stoliki, pi?karzyki, TV Sat
 • grill na wi?ksz? imprez? czy kameralne ognisko, na \\\"wieczorne pogaduchy\\\"
 • du?a przestrze?, bo prawie 1 ha ogrodzonego terenu, na którym przygotowali?my: le?aki, stoliki, krzese?ka, hamak, du?? hu?tawk?, i 3 mniejsze, plac zabaw, sprz?t sportowy, ?aweczki w zacisznych miejscach, plenerow? kr?gielni?, krykieta, i inne miejsca na gry i zabawy
 • suszarnia na grzyby i w?dzarnia zwana \\\"Zagrzybia?? chatk?\\\"
 • spi?arnia z mnogo?ci? przetworów i trunków w?asnej produkcji (gospodyni od lat przez swoich go?ci nazywana jest \\\"maniakiem s?oiczkowym\\\")
 • kilka rowerów: dla dzieci i doros?ych (jeden z fotelikiem dla malucha)
 • suszarka na pranie, 3 krzese?ka dla maluchów, kojec, wanienka


Oferujemy równie?:

2 domki holenderskie 4 osobowe i 1 domek holenderski 6 osobowy
Ka?dy domek jest o powierzchni ok. 30 m kw i wyposa?ony jest:
- w 2 lub 3 sypialnie,
- wygodny i elegancki salon,
- kuchni? wyposa?on? w naczynia potrzebne do przygotowania posi?ku,
- lodówk?, kuchenk? gazow?, mikrofalówk?
- ?azienk? z umywalk? i WC oraz prysznicem lub prysznicowann?.

Dlaczego warto do nas przyjechać:
mieszkanie wakacyjne dla Go?ci oddzielone jest od mieszkania gospodarzy, posiada osobne wej?cie, dzi?ki temu mo?na si? u nas czu? swobodnie,
w razie niepogody dogrzewamy obiekt, a w okresie jesienno-zimowym nie wych?adzamy mieszkania wakacyjnego, w którym nie ma go?ci, wiec przyjazd na krótko zapowiedziany nie sprawi nam ?adnego k?opotu,
udost?pniamy bezp?atnie sie? internetow?,
posi?ki przygotowywane w naszym gospodarstwie w du?ej mierze pochodz? \\\\\\\"prosto z ogródka\\\\\\\",
teren naszego gospodarstwa jest ogrodzony i zamykany (automatyczna brama-pilot dla go?ci),


Atrakcje w pobliżu:

Zespó? pa?acowo-parkowy hrabiego Heinricha von Brühla (wybudowany w latach 1741–1753) w Brodach. Zabytkowy park to obok Parku Mu?akowskiego – pere?ka sztuki ogrodniczej z rzadkimi gatunkami ró?norodnych drzew i krzewów.
O?rodek Edukacji Przyrodniczo-Le?nej w Jeziorach Wysokich z wie?? widokow? w kszta?cie latarni
Ko?o - ko?ció? z XIII w a obok niego znajduje si? ?redniowieczny, granitowy krzy? pokutny - z dwóch stron krzy?a umieszczony zosta? relief miecza- narz?dzia zbrodni, to unikalny zabytek tego typu na Ziemi Lubuskiej.
Zasieki - niegdy? dzielnica niemiecka Forst - Berge licz?ca kilkana?cie tysi?cy mieszka?ców, po wojnie rozebrana na odbudow? Warszawy, a dzi? wie?, w której mieszka 250 osób. Z pozosta?o?ci po mie?cie mo?na zobaczy? fragmenty zburzonych mostów granicznych, stare latarnie i ci?gi dawnych ulic.
Bunkrowy Las - na po?udnie od Zasiekna powierzchni ok. 700 ha znajduje si? ponad 400 budynków poniemieckiej fabryki materia?ów wybuchowych. Podziemne kot?ownie, magazyny oraz inne budowle ukryte w?ród lasów zadziwiaj? rozmachem i sprawiaj? niezapomniane wra?enie.
Park Krajobrazowy \\\"?uk Mu?akowa\\\" (wpisany na list? UNESCO-uwa?any za jedyn? na Ziemi moren? czo?ow? widoczn? z kosmosu)
?cie?ka geoturystyczna z kolorowymi jeziorkami k/??knicy
Miasto Lubsko, Gubin
Miasto Forst - (po stronie niemieckiej-10 km od gospodarstwa) - z najwi?kszym w Europie Parkiem Ró?, Muzeum Tekstylne, nowoczesny kompleks basenowo-sportowy
Miasto Guben -(Niemcy- 25 km od gospodarstwa) - Plastinarium: \\\"jedyny obiekt w swoim rodzaju- wystawa i pracownia preparatów cia?a ludzkiego\\\"( wi?cej na www.Plastinarium.de)
Cottbus - 35km od gospodarstwa (drugie co do wielko?ci ZOO w Niemczech, Planetarium)
Wyspa Tropikalna w Staakow najwi?kszy tropikalny kompleks basenowy w Europie - (Niemcy - 90 km od gospodarstwa (wi?cej)
Burg - 30km (niemiecka Wenecja) przeja?d?ka gondol? lub kajakami po kana?ach wodnych Szprewaldu
baseny termalne w Spreewaldzie (Niemcy - 35 km od gospodarstwa)
Ogród Rododendronów (Kromlau-Niemcy)
Skalny Ogród Znalezisk (Nochten-Niemcy)
Odtworzona twierdza s?owia?ska (Raddusch-Niemcy)


Pomocne informacje:
kąpielisko - 400m
las - 10m
najbliższa restauracja - 4 km
dworzec kolejowy - ?ary 40 km
dworzec autobusowy - Brody - 4 km
sklep spożywczy - 4 km
Region geograficzny - Ziemia Lubuska
Miasta i miejscowości w pobliżu - Zielona Góra 60 km, Gubin 30 km, Forst (Niemcy) 10 km
Atrakcyjne jeziora w pobliżu obiektu (do 3km) - Suchodolskie 400m, Brodzkie 3 km, Proszów 5 km, G??bokie 6 km

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Województwo lubuskie


 

Rozmiar: 2109 bajtów