Rozmiar: 2109 bajtów

Nowina 5 - Ekoturystyka

Adres: Camping, pole namiotowe, Gospodarstwo ekoturystyczne
Jerzy Trawi?ski
57 - 210 Henryków
Henryków, gm. Zi?bice
Henryków 5
Telefon: +48 58 748 102 422
Województwo: dolno?l?skie
Region: górski
E-mail: nowina5@op.pl
Strona WWW: http://www.nowina5.pl
Okres dostępności: sezonowy: maj -
Ilość miejsc: 5
k_pom1.gif (35 bytes)
Cennik: min 8 zł, max 12 zł
grill ognisko parking miejsce na namioty

Gospodarstwo ekologiczne o powierzchni 7 ha, po?o?one we wsi Nowina na Przedgórzu Sudeckim, 60 km na po?udnie od Wroc?awia. W gospodarstwie uprawia si? warzywa i zbo?a oraz hoduje kozy i konie.

Dlaczego warto do nas przyjechać:
Nico Stouten przyjecha? do Nowiny z Holandii. Ma wieloletnie do?wiadczenie w prowadzeniu gospodarstw ekologicznych na terenie Niemiec. W wyrób serów z koziego mleka Nico wk?ada tyle serca, ?e nie dziw si? i? uchodz? za najlepsze w Europie.
Pia Schuler pochodzi z Niemiec, od lat pasjonuje si? ko?mi, ich hodowl? oraz naturalnymi metodami ich leczenia.
We wspó?pracy z konikami polskimi Pia prowadzi zaj?cia z hipoterapii.
Jurek Trawi?ski, przewodnik górskiej turystyki konnej. Kiedy akurat jest w Polsce organizuje ciekawe wycieczki konne. Musisz spróbowa?, d?ugo b?dziesz pami?ta?...
To co nas wszystkich ??czy, to zami?owanie do przyrody oraz ekologiczny styl ?ycia. Je?eli chcesz z nami popracowa? lub tylko.


Pomocne informacje:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Województwo dolno?l?skie


 

Rozmiar: 2109 bajtów