Rozmiar: 2109 bajtów

Chata Pod Grusz?

Adres: Kwatera agroturystyczna, Domek, dom letniskowy
Radek Lasiecki
62 - 874 Brzeziny
Brzeziny, gm. Brzeziny
okolice Brzezin pod Kaliszem
Telefon: 0000
Województwo: wielkopolskie
Region: wiejski
Okres dostępności:
Ilość miejsc: 7
k_pom1.gif (35 bytes)
Cennik: min 30 zł, max 60 zł
Ceny od 140 - 240 z? za obiekt, zale?nie od ilo?ci osób.
grill ognisko parking miejsce na namioty wanna plac zabaw jazda konna badminton

Drewniany domek na uboczu, po?o?ony w?ród pól i lasów, z dala od zgie?ku miast. Salon z kominkiem zosta? wyko?czony w drewnie w stylu nawi?zujacym do le?niczówki. Ma?a funkcjonalnia kuchnia zapewnia komfort i umo?liwia samodzielne przygotowywanie posi?ków, co pozwala poczu? si? jak w domu. W sypialni znajduj? sie 3 ?ó?ka dla doros?ych oraz opcjonalnie - naro?nik na 2 osoby i ?ó?eczka dla dzieci. Oprócz tego w salonie znajduje sie rozk?adany wypoczynek na 2 osoby. Osobne WC i ?azienka znajduj? sie w centralnej cz??ci domu umo?liwiaj?c nieskr?powany dost?p. Pralka automatyczna b?dzie z pewno?ci? szczególnie przydatna, je?eli zamierzacie Pa?stwo sp?dzi? tu czas z ma?ymi dzie?mi.


Dom le?y przy drodze polnej w cichym zak?tku przy lesie, nieco oddalonym od zamieszka?ej cz??ci miejscowo?ci. Jak przysta?o na ma?e gospodarstwo, teren wokó? domu jest ogrodzony p?otem drewnianym zwi?kszaj?cym bezpiecze?stwo Waszych pociech bawi?cych si? na placu zabaw lub w ogrodzie. Mi?o?nikom wycieczek po okolicy oferujemy mo?liwo?? wypo?yczenia rowerów, modu?u GPS z opracowanymi szlakami wycieczkowymi oraz map okolicy. Entuzjastom strzelania z ?uku oferujemy profesjonaln? tarcz? ?ucznicz?. O warunki wypo?yczenia sprz?tu prosz? pyta? podczas rezerwacji.

Dlaczego warto do nas przyjechać:
Domek po?o?ony jest z dala od innych gospodarstw, na skraju lasu, wi?c panuje tam b?oga cisza i spokój,
Tereny wokó? zach?caj? do spacerów, wycieczek rowerowych,
Okolica idealna równie? dla mi?o?ników jazdy konnej (szkó?ka je?dziecka w odleg?o?ci 3km, tak?e mo?liwo?? wypo?yczenia koni).Mo?liwo?? wypo?yczenia rowerów oraz modu?u GPS z proponowanymi trasami wycieczek.


Atrakcje w pobliżu:

W odleg?o?ci 28km najstarsze miasto w Polsce - Kalisz,
W odleg?o?ci 28 km malowniczy zbiornik Murowaniec,
W odleg?o?ci 38 km znajduj? si? urocza miejscowo?? Go?uchów z zabytkowym zamkiem, du?ym parkiem, gdzie mo?na podgl?da? stado ?ubrów,
W odleg?o?ci 35 km znajduje si? przepi?kny pa?ac my?liwski Radziwi?ów w Antoninie


Pomocne informacje:
jazda konna - 3 km
kąpielisko - 7 km
najbliższa restauracja - 7 km
dworzec kolejowy - 7 km
dworzec autobusowy - 28 km
sklep spożywczy - 400 m
Region geograficzny - le?ny
Miasta i miejscowości w pobliżu - Brzeziny, B?aszki, Kalisz, Go?uchów, Antonin, Sieradz

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Województwo wielkopolskie
 

Rozmiar: 2109 bajtów