Rozmiar: 2109 bajtów

Osada Zabrodzin

Adresse: Bauernhof,
Przemys?aw Zabrocki
26 - 337 Aleksandrów Opoczy?ski
Sieczka, gm. Aleksandrów Opoczy?ski
Sieczka 1
Telefon: 000
Woiwodschaft: ?ódzkie
Region: Seen und Flüßen, park krajobrazowy
Geöffnet: im Saison: -
Anzahl der freien Plätze: 40
k_pom1.gif (35 bytes)
Preisliste: min 40 zł, max 60 zł
Posiadamy :
- 2 pokoje 2 osobowe
- 9 pokoi 3 osobowych
- 2 pokoje 4 osobowe

Orientacyjna cena za nocleg wynosi 45 z?/dob? od osoby.
Cena mo?e ulec zmianie w zale?no?ci od okresu i d?ugo?ci pobytu oraz rodzaju pokoju.

ZNI?KI:

Dzieci 0-5 lat (?pi?ce w ?ó?ku z rodzicami) - 100% - GRATIS !

6-12 lat - 50%

Cena mo?e ulec zmianie w zale?no?ci od okresu i d?ugo?ci pobytu oraz rodzaju pokoju.

W cenie pobytu korzystanie GRATIS z pe?nej infrastruktury jak? nasz o?rodek posiada - kort tenisowy, boisko do pi?ki siatkowej pla?owej, boisko do pi?ki no?nej, zadaszony grill na molo.

W sprawie rezerwacji terminu pobytu w naszym o?rodku prosimy o kontakt pod nr tel: 501-03-03-30Prowadzimy kuchni? oferuj?c? ca?odzienne wy?ywieniem, specjalizuj?c? si? w potrawach kuchni polskiej.

Orientacyjna cena za ca?odzienne wy?ywienie wynosi 55 z?/dob? od osoby.

Cena mo?e ulec zmianie w zale?no?ci od okresu i d?ugo?ci pobytu.

Prowadzimy kuchni? oferuj?c? ca?odzienne wy?ywieniem, specjalizuj?c? si? w potrawach kuchni polskiej. Orientacyjna cena za ca?odzienne wy?ywienie wynosi 50 z?/dob? od osoby.
grill ognisko parking miejsce na namioty sauna plac zabaw rowery na miejscu badminton boisko do siatkówki sala bankietowa

Osada Zabrodzin le?y na skraju malowniczej wsi Sieczka w otulinie krajobrazowego parku sulejowskiego nad rzek? Pilica, 12 km od Zalewu Sulejowskiego, w odleg?o?ci oko?o 8 km od drogi krajowej nr 74 ??cz?cej Piotrków Trybunalski oraz Kielce. Nasz o?rodek zapewnia pe?ne wy?ywienie, oraz szereg atrakcyjnych zaj?? sportowych w których mo?e bra? udzia? ca?a rodzina.

O?RODEK OSADA ZABRODZIN ZDOBY? II MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE W WOJ. ?ÓDZKIM W 2011 ROKU.

Wycieczki rowerowe,nauka gry w tenisa, rodzinne spacery po lesie, wspólne ?owienie ryb i grillowanie, rodzinne przeja?d?ki wiejsk? bryczk? to tylko niektóre z naszych propozycji O?rodek Zabrodzin to doskona?e miejsce na aktywny wypoczynek a tak?e organizacj? imprez okoliczno?ciowych, warsztatów artystycznych, obozów sportowych oraz wszelkiego typu imprez firmowych. Zapewniamy infrastruktur? techniczn?, o?wietlenie, nag?o?nienie oraz sprz?t plenerowy.

Osada Zabrodzin oferuje :

- 40 miejsc noclegowych w pokojach 2,3 lub 4 osobowych z w?z?em sanitarnym. Cz??? pokoi posiada w?asne ?azienki, cz??? posiada ?azienki dla trzech pokoi tzw. studia.

- kuchni? oferuj?c? ca?odzienne wy?ywieniem, specjalizuj?c? si? w potrawach regionalnych

- sal? bankietow? na oko?o 60 osób z nag?o?nieniem

- stanowisko grillowe z nag?o?nieniem usytuowane na zadaszonym molo na którym mo?na zorganizowa? wieczornego grilla dla nawet 70 osób

- sal? kominkow? dla 40 osób idealn? do organizacji tematycznych imprez wieczornych lub spotka? firmowych w ci?gu dnia

- zró?nicowany teren o powierzchni 8 hektarów idealny do organizacji ró?nego rodzaju imprez plenerowych i pikników firmowych. Teren jest ogrodzony, monitorowany i chroniony.

- pole namiotowe oraz dodatkowe 20 miejsc noclegowych w namiocie wojskowymOsada Zabrodzin posiada ponadto:

- kort tenisowy o nawierzchni ziemnej

- boisko do siatkówki pla?owej

- boisko do pi?ki no?nej ( z o?wietleniem )

- plac zabaw dla dzieci

- staw rybny

- trzy stanowiska grillowe do wyboru oraz miejsce na organizacj? ogniska

Na specjalne ?yczenie naszych go?ci organizujemy tak?e :
- paintball
- sp?ywy kajakowe po Pilicy
- imprez? pod namiotami wojskowymi po??czon? z ogniskiem oraz talerzem prawdziwej wojskowej grochówki
- wycieczki rowerowe

Deswegen sollten Sie uns besuchen:
Osada Zabrodzin zaprasza Rodziny z dzie?mi na wypoczynek na wsi. Nasz o?rodek zapewnia pe?ne wy?ywienie, oraz szereg atrakcyjnych zaj?? sportowych w których mo?e bra? udzia? ca?a rodzina.
Osada Zabrodzin zaprasza rodziny z dzie?mi na wypoczynek na wsi.

Nasz o?rodek zapewnia pe?ne wy?ywienie, oraz szereg atrakcyjnych zaj?? sportowych w których mo?e bra? udzia? ca?a rodzina.

UWAGA - dzieci do lat 5 (?pi?ce w ?ó?ku z rodzicami) - pobyt oraz wy?ywienie GRATIS !

Dla dzieci przygotowali?my:

- plac zabaw wyposa?ony w zje?d?alnie, piaskownic? oraz hu?tawki

- k?cik do zabawy dla dzieci na wypadek gorszej pogody

- krzese?ko do karmienia dla najm?odszych pociech

- zabawki

Ponadto, w cenie pobytu proponujemy:

- wypo?yczenie rowerów

- wypo?yczenie le?aków oraz innego drobnego sprz?tu rekreacyjnego

- ?owienie ryb i grillowanie

Wiejskie jaja na ?niadanie i szklanka ?wie?ego koziego mleka to sieczka?skie menu które zapewni ca?ej rodzinie si?? i wigor na reszt? dnia.

Jeste?my przekonani. ?e dzi?ki wakacjom w „Sieczka?skiej Gospodzie” oderwiecie si? Pa?stwo od miejskiego zgie?ku a w pami?ci dzieci pozostan? malownicze obrazy polskiej wsi.


Attraktionen In der Nähe:

Dogodna lokalizacja naszego O?rodka, w centrum Polski, gwarantuje ?atwy dojazd z ka?dego niemal miejsca naszego kraju.
O?rodek zlokalizowany jest w odleg?o?ci oko?o 8 km od drogi krajowej nr 74 ??cz?cej Piotrków Trybunalski oraz Kielce oraz w odleg?o?ci ok 20 km od drogi mi?dzynarodowej nr 8 „Gierkówki Warszawa -Katowice”.

W czasie pobytu weekendowego,rodzinnego czy d?u?szego np. zorganizowanego lub wakacyjnego, ciekawo?? poznania nowych interesuj?cych, nieznanych miejsc wiedzie nas na WYCIECZKI. Mamy niezliczon? ilo?? propozycji bli?szych i dalszych wypadów (do 50 km) dla ka?dego.

Oto propozycja organizacji wycieczki krajoznawczej po najbardziej atrakcyjnych miejscach naszego regionu (przyk?adowy harmonogram wycieczki - czas ok 5-6 godzin):
wyjazd z Osady Zabrodzin -ok godz 10.00
- Smardzewice ( tama wodna na Zalewie Sulejowski )
- Skansen Rzeki Pilica (www.skansenpilicy.pl)
- Rezerwat Niebieskie ?ród?a (www.skansenpilicy.pl)
- Spa?a - Kurort carów (www.spala.pl)
- Konewka - kompleks bunkrów poniemieckich z czasów II wojny ?wiatowej (www.bunkierkonewka.eu)
powrót do Osady Zabrodzin na obiad - ok godz 16.00
Zapewniamy transport oraz suchy prowiant. W cenie jest te? zawarta opieka wykwalifikowanego przewodnika podczas ca?ego czasu trwania wycieczki.

Z grupy krótszych (pod has?em “Wycieczki wokó? Sieczki”) proponujemy dwie przyk?adowe

Wycieczka do Sulejowa

Po drodze, we wsi Taraska odwiedzamy pracowni? Wojtka S?omki, regionalnego twórcy rze?biarskich i kamieniarskich prac. Nieopodal gospodarstwa w Tarasce zaczyna si? florystyczno-le?ny rezerwat “Jaksonek”. Doje?d?aj?c do Sulejowa widzimy ju? z daleka góruj?ce nad Pilic? Opactwo Cystersów. Fundowane przez Kazimierza Sprawiedliwego nale?a?o do najbogatszych w kraju. Wielokrotnie niszczone i potem przebudowywane. Do dzisiaj zachowa? si? XIII-wieczny KO?CIÓ? p.w. ?w. Tomasza. Od dwóch lat czynne muzeum. Zabytek najwy?szej – zerowej klasy.

Wycieczka do Przedborza

Po drodze zapoznajemy si? w WOLICY z technologi? wydobycia i obróbki piaskowca. Zatrzymujemy si? równie? w Skotnikach - wsi za?o?onej w XIV w. Do obejrzenia modrzewiowy. Ko?ció? za?o?ony w 1528 r. oraz renesansowy zespó? dworski z XVI w. Poza poznaniem historii starego, bo z XII w. Przedborza celem wyjazdu s? zbiory Muzeum Ludowego Ziemi Przedborskiej (skansen w budynku dawnej karczmy). Tutaj król W?adys?aw Jagie??o nada? prawa miejskie ?odzi w 1423 roku.


Hilfreiche Informationen:
Ausleihstelle von Fahrrädern - na miejscu
Ausleihstelle vom Wassersportgeräten - na miejsu
Freibad - 3 km
Wald - 100 m
nächstes Restaurant - na miejscu
Bahnhof - 25 km
Omnibusbahnhof - 100 m
Lebensmittelladen - 500 m
geographisches Gebiet - Krajobrazowy Park Sulejowski nad rzek? Pilic?
Städte und Orte in der Nähe - Sulejów, Piotrków Trybunalski
Attraktive Seen in der Nähe (bis 3km) - rzeka Pilica

HERZLICH WILKOMMEN


Województwo ?ódzkie
 

Rozmiar: 2109 bajtów