Rozmiar: 2109 bajtów

Zajazd Tusinek

Adres: Gospodarstwo agroturystyczne,
Tomasz Winiarek
12 - 114 Rozogi
Rozogi, gm. Rozogi
Kolonia 2
Telefon: 000
Województwo: warmi?sko-mazurskie
Region: wiejski
Strona WWW: http://tusinek.com.pl
Okres dostępności:
Ilość miejsc: 33
k_pom1.gif (35 bytes)
Cennik: min 50 zł, max 70 zł
Cena noclegu od 50z?/osoby
Cena dostawki 35z?.

Jazda konna:
Cennik:
oprowadzanie 5 minut - 8z?
lon?a 15 minut - 10z?
mane? 30 minut - 15z?
teren 60 minut - 30z?
Wystawiamy faktury VAT.
grill ognisko parking sauna plac zabaw organizowanie czasu dla rodzin TV w pokojach jazda konna rowery na miejscu sala bankietowa

Zapraszamy do kameralnego obiektu po?o?onego przy drodze wjazdowej na Mazury w miejscowo?ci Rozogi ko?o Myszy?ca. Obiekt nasz po?o?ony jest na terenie gospodarstwa rolnego, które jest naturalnym zapleczem do przyrz?dzanych potraw.

Domow? atmosfer? tworzy oryginalna stylizacja zajazdu oraz 13 pokoi z pe?nym w?z?em sanitarnym umo?liwiaj?cych przenocowanie 33 osób. Pokoje znajduj? si? na poddaszu budynku hotelowego. Dolna jego cz??? to zaplecze kuchenne oraz recepcja i dwie du?e sale w których mo?na zorganizowa? ró?nego rodzaju imprezy okoliczno?ciowe czy szkolenia.

Proponujemy:

  • przejazdy bryczkami lub saniami
  • nauka jazdy w siodle na Koniku Polskim
  • sp?ywy kajakowe
  • teren do zabaw i gier integracyjnych
  • sal? kominkow?•saun?•miejsce na ognisko i grill
  • rowery
  • marsze Nordic Walking

Obs?uga imprez w strojach stylizowanych.
Sale w gospodarstwie mog? pomie?ci? oko?o 150 osób.

Mi?dzy innymi organizujemy:
- szkolenia i ma?e konferencje,
- wesela, bale i zabawy,
- biesiady przy ognisku i grillu,
- kuligi z ogniskiem lub przejazdy bryczk? i wozem,
- imprezy plenerowe,
- bale sylwestrowe i karnawa?owe,
- zielone szko?y,
- warsztaty artystyczne,
- wczasy zdrowotne,
- wczasy w siodle,
- wczasy dla Matek z dzie?mi,
- marsze Nornic Walking,
- nauk? jazdy konnej,
- catering imprez.

Dlaczego warto do nas przyjechać:
Wi?kszo?? potraw przygotowujemy z produktów pochodz?cych z naszego gospodarstwa i ogrodu - smakuj? jak domowe.
Obserwuj?c coraz wi?ksze zainteresowanie produktami regionalnymi i naturalnymi oraz wychodz?c na przeciw Pa?stwa oczekiwaniom uruchomili?my sklep farmerski. W obecnej chwili jeszcze nie mamy pe?nego planowanego asortymentu, ale staramy si? go zwi?ksza? zarówno o produkty gastronomiczne jak i wyroby pami?tkarskie.
Na powierzchni 30 hektarów prowadzona jest hodowla krów, kóz oraz konika polskiego. Tradycyjnie uprawiane warzywa oraz zio?a wykorzystywane s? do sporz?dzania potraw w naszej restauracji. Warzywa i przetwory mo?na równie? zakupi? w naszym sklepie.
Posiadamy 9 Koników Polskich ( mylnie nazywanymi Tarpanami). Konie te s?u?? u nas do rekreacji - jazda w siodle oraz przejazdy bryczk?, wozem lub saniami.


Atrakcje w pobliżu:

muzeum Mazursko-Kurpiowskie w Rozogach, - 2km
ko?ció? w Rozogach - 500m
torfowisko Serafin - oko?o 30km
miodobranie kurpiowskie w Myszy?cu, - 12km
niedziela palmowa w Rozogach, Myszy?cu i ?ysych, - 30km
jezioro Nidzkie – strefa ciszy - 12km,
ruiny zamku w Szczytnie oraz muzeum - 29km,
zabytkowa wie? Klon - 12km,
?cie?ka rowerowa do Spychowarzeka Kruty? - 30km
rezerwat ja?owców w Lipowcu - 18km,
le?niczówka Pranie - 18km
Park Dzikich Zwierz?t w Kadzid?owie, - 30km
Muzeum Kurpiowskie w Wachu - 16km
Gie?da staroci w Olszynach (sezon letni - ka?da niedziela) - 20 km


Pomocne informacje:
wypożyczalnia rowerów - na miejscu
wypożyczalnia sprzętu wodnego - 11000m
jazda konna - na miejscu
kąpielisko - 11000m
wyciąg narciarski - brak
las - jest
najbliższa restauracja - 200m
dworzec kolejowy - 30000m
dworzec autobusowy - 1500m
sklep spożywczy - 1000m
Region geograficzny - Pogranicze Kurpi i Mazur
Miasta i miejscowości w pobliżu - Myszyniec, Szczytno

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Województwo warmi?sko-mazurskie


 

Rozmiar: 2109 bajtów