Rozmiar: 2109 bajtów

Rybakówka - Gospodarstwo Rybackie Jezioro Wicko

Adres: Kwatera agroturystyczna, Pensjonat
Piotr i Stefania Gumowscy
76-113 Postomino
??cko, gm. Postomino
??cko 50
Telefon: +48 519 180 959, +48 509 214 219 (ENG)
Województwo: zachodniopomorskie
Region: nadmorski, jeziora i rzeki
E-mail: nataliaang@wp.pl
Strona WWW: http://www.wicko.agrowakacje.pl
Okres dostępności: sezonowy: maj -
Ilość miejsc: 16
k_pom1.gif (35 bytes)
Cennik: min 35 zł, max 35 zł
Cena za 1 osob? za dob? wynosi od 35 z?. Dzieci - zni?ki do uzgodnienia.
?niadania i obiady na zamówienie.
grill ognisko parking barek kawowy miejsce na namioty plac zabaw rowery na miejscu badminton boisko do siatkówki

Pensjonat oferuje do dyspozycji go?ci pó? domu dla 6-8 osób z oddzielnym wej?ciem i pe?nym zapleczem kuchenno-sanitarnym oraz oddzielne pokoje 2-3 osobowe. Dom po?o?ony jest w pewnym oddaleniu od wsi, 100 metrów od pla?y nad jeziorem Wicko. W otoczeniu posesji znajduj? si? drzewa, sad i du?y trawnik przeznaczony do rekreacji, wypoczynku i zabaw dla dzieci. Do dyspozycji go?ci przeznaczyli?my grill i sta?e miejsce na ognisko. Istnieje mo?liwo?? uzgodnienia wy?ywienia.

Dlaczego warto do nas przyjechać:
Kompleksowa obs?uga w?dkarzy (pozwolenia, ?odzie). Pomagamy w zorganizowaniu wypraw na po?ów dorszy,
mo?liwo?? uprawiania aktywnego wypoczynku – posiadamy rowery, ?odzie, sprz?t windsurfingowy i drobny sprz?t sportowy (pi?ki, paletki itp.),
na ?yczenie organizujemy zwiedzanie ?odzi? najpi?kniejszych zak?tków jeziora Wicko – unikalne krajobrazy przyrodnicze!
centralne po?o?enie na wybrze?u ?rodkowym umo?liwia organizowanie wypraw do Dar?owa, Ustki, ?eby, S?owia?skiego Parku Narodowego,
nasza oferta ??czy w sobie mo?liwo?? wypoczynku nad pi?knymi i czystymi pla?ami morskimi oraz jeziorem, bez uci??liwej obecno?ci t?umów.


Atrakcje w pobliżu:

Wie? ?acko le?y na obszarze krajobrazu chronionego ci?gn?cego si? na zachód od Ustki, nad jeziorem Wicko, stanowi?cym siedlisko wielu gatunków ptaków wodnych oraz ryb. W jego otoczeniu spotka? mo?na takie unikatowe gatunki zwierz?t jak orze? bielik i bobry.
wyst?powanie takich gatunków ryb jak: sandacz, szczupak, oko?, p?o?, w?gorz, sum, leszcz zapewnia wiele atrakcji w?dkarskich.
na ca?ym terenie zachowa?a si? nie spotykana gdzie indziej ilo?? ryglowych cha?up i zagród, wchodz?cych w sk?ad obszaru zwanego "krain? w krat?".
??cko jest wsi?, której pocz?tki si?gaj? XIII w., zbudowan? w kszta?cie okr??nicy. Centralnym punktem jest wybudowany XIV-wieczny gotycki ko?ció? ze strzelist? wie??. Otaczaj? go uznane za pomniki przyrody dwustuletnie lipy. Wewn?trz ko?cio?a znajduje si? renesansowy o?tarz i chrzcielnica oraz barokowy krucyfiks,
interesuj?ce s? równie? stare zabudowania we wsi,
w odleg?o?ci ok. 40 kilometrów, we wsi Borkowo, obejrze? mo?na cmentarzysko megalityczne sprzed 5000 lat (unikat na skal? europejsk?), a 50 km na wschód czekaj? na turystów ruchome wydmy S?owi?skiego Parku Narodowego,
niedaleko umiejscowione zosta?y równie? elektrownie wiatrowe – najwi?ksze wiatraki si?gaj? 120 metrów wysoko?ci!


Pomocne informacje:
wypożyczalnia rowerów - na miejscu
wypożyczalnia sprzętu wodnego - na miejscu
jazda konna - 2 km
kąpielisko - 100 m
las - 3 km
najbliższa restauracja - 3 km
dworzec kolejowy - 23 km
dworzec autobusowy - 23 km
sklep spożywczy - na miejscu we wsi
Region geograficzny - Wybrze?e ?rodkowe
Miasta i miejscowości w pobliżu - S?upsk 31 km, Ustka 21 km, Dar?owo 21 km, S?awno 23 km, Koszalin 63 km
Atrakcyjne jeziora w pobliżu obiektu (do 3km) - Wicko 100m

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Województwo zachodniopomorskie


 

Rozmiar: 2109 bajtów