Rozmiar: 2109 bajtów

Agrogo?cina "Cwa?" w Truskolasach

Address: Agrotouristic lodging, Camping, Tent Field
Edmund Kloc
42 - 134 Truskolasy
Truskolasy, gm. Wr?czyca Wielka
Opolska 18
Telephone: (034) 319 90 91
tel.kom: 0605 653 003
Province: ?l?skie
Resort town: wiejski, nizinny
E-mail: truskolasy@o2.pl
Website: http://www.truskolasy.agrowakacje.pl
Availabaility period:
Number of guests: 10
k_pom1.gif (35 bytes)
Prince range: min 20 zł, max 30 zł
dla grup zorganizowanych mo?liwo?? wy?ywienia (cena do ustalenia)
grill ognisko parking miejsce na namioty jazda konna badminton

Pokoje go?cinne znajduj? si? w odr?bnym budynku na terenie stadniny koni w Truskolasach. Na naszych go?ci czeka pi?? 2-osobowych pokoi z ?azienkami, a tak?e 10 miejsc w domkach campingowych. Go?cie maj? do dyspozycji przestronny hol oraz aneks kuchenny. Zapraszamy na - Sylwester, Zimowiska i ?wi?ta.

Why is it worth caming to us:
nauka jazdy konnej pod okiem wykwalifikowanego trenera (przy stadninie znajduje si? Je?dziecki Klub Sportowy "Cwa?", którego cz?onkowie czynnie bior? udzia? w ogólnopolskich zawodach w skokach przez przeszkody),
jazda w terenie, na uje?d?alni oraz na krytej uje?d?alni,
hipoterapia,
mo?liwo?? przyjechania z w?asnym rumakiem (pensjonat dla koni),
mo?liwo?? podgl?dania zachowania koni, bezpo?redniego kontaktu z tymi szlachetnymi zwierz?tami i nauki obchodzenia si? z nimi(w naszej stadninie jest ponad 20 koni),
odpoczynek na ?wie?ym powietrzu z dala od miejskiego zgie?ku,
zbieranie grzybów i owoców le?nych w pobliskich lasach,
grill, ognisko, a w s?otne dni kominek pod dachem (zapewniamy wszelki niezb?dny sprz?t).


Attractions nearby:

w Truskolasach - zabytkowy drewniany ko?ció?ek otoczony lipami o statusie Pomników Przyrody,
w Truskolasach - zalew Gazdówka, gdzie mo?na pop?ywa? na kajakach, a wieczorem wzi??? udzia? w dyskotece pod go?ym niebem,
w Truskolasach - dyskoteka przyci?gaj?ca ludzi nawet z miejscowo?ci oddalonych o kilkadziesi?t kilometrów, w piwnym ogródku przed lokalem mo?na opala? si? na le?akach lub leniuchowa? w basenach,
w Cz?stochowie (18 km) - Jasna Góra i wiele innych atrakcji,
w K?obucku (10 km) - Zespó? Klasztorny Kanoników Regularnych z XV-XVIII w.,
okolice K?obucka - rezerwaty: "Zamczysko", "D?bowa Góra".


Usefull information:
bicycle rent - 6 km
sailing equipment rent - 2 km
horse riding - na miejscu
swimming facilities - 6 km
forest - w pobli?u
the nearest restaurant - 2 km
train station - w Cz?stochowie 18 km
bus station - w K?obucku 10 km
grocer's - 1 km
Geographical region - Wy?yna Wielu?ska
Neighburing cities or localities - Cz?stochowa, K?obuck, Olesno, Krzepice, Przystaj?

WE ARE WELCOME !


Województwo ?l?skie
 

Rozmiar: 2109 bajtów